Home

Praktische ondersteuning in bedrijfsvoering

Visie

Projecten

& Expertise

Referenties

Contact

Home

Publicaties

Powered by i-Kat.nl

Visie & strategie ontwikkeling • Balanced scorecard implementatie en borging naar diverse organisatie niveaus • Ontwikkeling en implementatie cultuurschrift; organisatie DNA met praktische tools • Competentiemanagement implementatie en borging • Procesbegeleiding en -verantwoording

Adviestoelichting  

Popping Consulting realiseerde voor verschillende opdrachtgevers ondermeer:

• Koersontwikkeling - visie & strategie

• Strategische focus bij directie, managementteam, leidinggevenden

• Beleidsplannen naar diverse disciplines

• Balanced scorecard implementatie

• Balanced Scorecard borging naar diverse organisatie niveaus

• Strategiecyclus – organisatiebreed

• HRM – interventie; organisatie DNA met praktische tools

• HRM – performancemanagement; competentiemanagement implementatie en borging

• Potentieel ontdekken: OrganisatieScan & PersonalScan

• (Sociale) innovatie; organisatie van kennis & kunde –   opleidingsplan

• Verantwoording bij advies- en procesbegeleiding, aan Directie en Raad van Commissarissen

Praktische ondersteuning in bedrijfsvoering betekende voor klanten ondermeer:

Zichtbaar, doortastend, methodisch in de aanpak, gelardeerd met creatieve en inspirerende illustraties uit de dagelijkse praktijk.

Frans Martens

Directeur ZorgService bedrijf GGZ Breburg Groep

De “Op Koers – aanpak” ondersteunt de vertaling van strategie naar realisatie op een praktische wijze, geeft focus en biedt handvatten.

Siep de Haan

Algemeen Directeur Hoogvliet Supermarkten

De zeer precieze en methodische manier van werken zorgt voor overzicht, doorzicht en beheersbaarheid.

Frank van Gool  

Directeur Trifier